RS 002 F. 251 ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ВАЗДУХОПЛОВНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 251
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1992
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 12,37, књига: 18, кутија: 109
Назив/Име ствараоца(лаца):     Ваздухопловни савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо и класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Ваздухопловног савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1950. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут примио архивску грађу овог Савеза. Ваздухопловни савез Војводине предао је Архиву Војводине 1993. године (Записник о примопредаји VII 031.5-1/1993), архивску грађу насталу радом Ваздухопловног савеза у временском распону од 1957. до 1992. године у количини од 10 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 319.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.251 чине: правилници, статути, самоуправни споразуми, пословници, пропозиције, упутства, закључци , организација пословања, извештаји о раду, записници са годишњих скупштина са материјалима; планови рада; спискови једриличара и државних рекорда, статистички прегледи, реферати, подаци о развоју моторног летења; формирање управе ваздухопловног падобранства; подаци о аероклубовима, спискови чланова управе аероклубова са територије Војводине; табеларни прегледи моторне пилотаже, обуке кадрова, једриличарства и прегледи налета једрилица по аероклубовима; зонска , републичка и покрајинска такмичења ваздухопловних моделара, падобранаца, извештаји и резултати са такмичења, ранг листе, пласмани екипа и спортиста ваздухопловног савеза; материјали са војвођанског куп такмичења селенита, општински и срески селенити; планови рада ваздухопловних школа, комисијски извештаји, државни течајеви за инструкторе, наставни програми семинара за помоћнике наставника једриличарства и падобранства, испити за судије Ваздухопловног савеза Војводине; упутства за обуку на витлу помоћу полутежишних полетања; подаци о изради почетничког модела авиона „ Пионир” ; техничка упутства за извођење висинских летова на таласима; формирање ескадриле резервних официра; елаборати о хангарима; уговори имовинко – правне природе; оцене рада и казне за запослене у ваздухопловним организацијама; предлози аеро клубова за похвале, признања и награде; комисијски извештаји о удесима са фотографијама; билтени, публикације; финансијско пословање, финансијски планови, завршни рачуни, финансијске картице, радне листе, платни списков;персонални подаци о запосленима; књиге евиденције; матична књига бившег Ваздухопловног центра Војводине и Аеро клуба „Херој Пинки”, Нови Сад и др.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.251 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top