RS 002 F. 255 КУГЛАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     КУГЛАШКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 255
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1969
Датуми постојања творца:     1949- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,71, књига: 3, кутија: 6
Назив/Име ствараоца(лаца):     Kуглашки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Куглашког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1951. до 1959. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-13/1989), архивску грађу насталу радом Куглашког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1968. године у количини од 0,6 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 268.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.255 чине: правилници; скупштински материјали, материјали са пленума; извештаји о раду; подаци о клубовима и кугланама; финансијска документација и др.
Допуне:     Допуне се очекују. На основу извештаја о извршеном прегледу архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.3 – 22/3-13) у регистратури за преузимање има 0,10 м архивске грађе настале до 1980. године.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.255 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Aрхива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top