RS 002 F. 256 ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР МАЧЕВАЛАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР МАЧЕВАЛАЧКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 256
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1972
Датуми постојања творца:     1948- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,37, књига: 3, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Мачевалачки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Мачевалачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу овог Савеза. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-11/1989), архивску грађу насталу радом Мачевалачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1974. године у количини од 0,60 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 266.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.256 чине: записници са годишњих скупштина одбора; записник са оснивачке скупштине Мачевалачког савеза Србије; закључци са састанака; планови рада, анализе плана рада, извештаји о раду; календари такмичења и рада мачевалачког одбора; учешћа на такмичењима ( појединачно и екипно), пропозиције и упутства за екипна и појединачна првенства у мачевању, резултатске листе; подаци о организовању мачевалачке академије; набавка спортских реквизита за ову врсту спорта, инвентар реквизита; предлози за награде; недељне информације; подаци о тренерима мачевања; пријатељски сусрети у мачевању; оснивање мачевалачких секција; полагање тренерских и инструкторских испита, план и програм испита за звање инструктора и тренера; стање мачевалачког спорта; упутства за регистрацију мачевалачких секција; жалбе на рад секција; одржавање семинара за тренере; наплата чланарине; буџети, предрачуни прихода и расхода и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.256 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top