RS 002 F. 267 РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 267
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1949-1975
Датуми постојања творца:     1949- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,13, књига: 2, кутија: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     Рукометни савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Рукометног савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1956 до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу Рукометног савеза Војводине. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-21/1989), архивску грађу насталу радом Рукометног савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1977. године у количини од 0,20 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 276.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.267 чине: статути, правилници, записници; извештаји и решења рукометних зона; збор судија (записници, упитници, испити, семинари и колоквијуми, судијски извештаји); реферати и упутства; судијска, стучна, такмичарска и дисциплинска комисија; пропозиције такмичења; регистрација играча по клубовима; службени билтени; преписка са Рукометним савезом Хрватске, среским рукометним одборима, рукометним клубовима и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.267 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Један део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе). Формирано је 130 архивских јединица.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top