RS 002 F. 266 ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПЛИВАЧКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 266
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1976
Датуми постојања творца:     1949- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,18, књига: 4, кутија: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пливачки савез Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвојио, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Пливачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1953. до 1958. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине први пут преузео архивску грађу Пливачког савеза Војводине. Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад предао је Архиву Војводине 1989. године (Записник о примопредаји VII 031.5-17/1989) архивску грађу насталу радом Пливачког савеза Војводине, Нови Сад у временском распону од 1949. до 1976. године у количини од 0,50 м. Овај пријем је у књизи улазног инвентара Архива Војводине заведен под редним бројем 272.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.266 чине: нормативна акта, записници са годишњих скупштина, правилници; подаци о оснивању омладинске пливачке школе; материјали пленума Пливачког савеза Југославије, Србије и Војводине; извештаји савеза, подсавеза; планови рада; збор судија; подаци о такмичењима, пропозиције и правила такмичења; билтени; преписка са Пливачким савезом Југославије, Пливачким савезом Србије и среским пливачким одборима; финансијска документација; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.266 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, односно хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Један део архивске грађе устројен је по принципу слободне провенијенције, односно тематски. За овај део фонда формиране су серије (тематске групе). Формирано је 192 архивске јединице.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top