RS 002 F. 273 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ
Сигнатура:     RS 002 F. 273
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1950-1967 (недостају 1952- 1955)
Датуми постојања творца:     1950-1967 с прекидом 1952-1955
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,84, књига: 10, кутија: 55
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за културу
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за културу примљени су у пет наврата у Архив Војводине. Прва примопредаја је извршена 28. јуна 1967. године од Покрајинског секретаријата за културу (Записник о примопредаји бр. 03-676/1-67) када је преузето 65 фасцикли и 1 књига за период 1956-1961. година. Друга примопредаја је извршена 14. априла 1968. године и тада је од Покрајинског секретаријата за организацију и општу управу преузето 53 фасцикле, 4 пакета и 6 књига за 1955-1957. годину. Током 1972. године извршена је два пута примопредаја архивске грађе и регистратурског материјала, и то: 24. фебруара 1972. године од Покрајинског секретаријата за образовање, науку и културу (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-7/2-72, улазни инвентар Архива Војводине бр. 146) за 1956-1962. годину у количини од 3 метра; 30. августа 1972. године од Писарнице покрајинских органа управе Извршног већа АП Војводине (Записник о примопредаји бр. VI 031.5-8/1-72, улазни инвентар Архива Војводине бр. 147) за 1958-1961. годину, када је преузето 113 фасцикли и 16 књига. До пете примопредаје је дошло 15. септембра 1980. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4/80, улазни инвентар Архива Војводине бр. 186) када је од Писарнице покрајинских органа управе Извршног већа АП Војводине преузето 18 метара за период 1962-1970. година.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о организацији и раду Секретаријата; податке из области културно-просветне делатности музеја, архива, библиотека, галерија, установа за заштиту споменика културе; културно-уметничкој делатности позоришта, биоскопа, културно-уметничких друштава; заштити природних реткости; податке о ликовној и музичкој уметности; унапређењу културне делатности и издаваштва; персонална документа и друго.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Фонд је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За мањи део фонда фромиране су тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 272 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 121 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)
RS 002 F. 523 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД КУЛТУРE (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа

 

Scroll to Top