RS 002 F. 271 ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО)

Назив:     ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ШУМАРСТВО (ГЛАВНА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО)
Сигнатура:     RS 002 F. 271
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1952
Датуми постојања творца:     1950-1952
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,71, књига: 7, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Повереништво за шумарство (Главна управа за шумарство)
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом овог органа управе примљен је у Архив Војводине 1964. године, од Писарнице Извршног већа НС АПВ, заједно са регистратурским материјалом низа других покрајинских органа и установа насталим у периоду 1945-1962. године. У књизи улазног инвентара Архива Војводине, заведен под редним бројем 92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: евиденција аката, наредбе, упутства, документа о проблемима шумарства на подручју АПВ, документа о унапређењу шумарске службе на подручју АПВ, списи са подацима о пошумљавању и шумским пожарима, наредбе, упутства и објашњења виших органа управе из оласти шумарства упућен шумским управама и шумским газдинствима, планови уређења Фрушке Горе и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа сређена је хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, мањи део грађе сређен је по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 184 ГЛАВНА КОМИСИЈА ЗА НАСЕЉАВАЊЕ БОРАЦА У ВОЈВОДИНИ (ФОНД)
RS 002 F. 201 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 293 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ (ФОНД)
RS 002 F. 315 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ШУМАРСТВО ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 300 ПОЉОПРИВРЕДНО – ШУМАРСКА КОМОРА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена:     Регистратурски материјал настао радом Повереништва за шумарство и Главне управе за шумарство сматрамо јединственим архивским фондом јер нам омогућава лакше сналажење и проналажење докумената.

 

Scroll to Top