RS 002 F. 275 СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ ПОЉОПРИВРЕДНИХ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 275
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1948-1962
Датуми постојања творца:     1950-1959
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,49, књига: 4, кутија: 13
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат пољопривредних радника и службеника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је 1968. године од Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине. У оквиру примљене грађе налазила се и грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Оснивање, задаци и организација Синдиката, идеолошко-политички, културно-просветни и забавни рад Синдиката, здравствено и социјално осигурање пољопривредних радника, хигијенско-техничка заштита на раду, стицање и расподела дохотка и личних доходака, норме рада, тарифни правилници радних организација из области пољопривреде, образовање и стручно усавршавање стручних кадрова и радника, сарадња са другим синдикалним организацијама у земљи и иностранству, опште стање и мере за унапређење пољопривреде, стање и рад државних пољопривредних добара, сељачких радних задруга, пољопривредних задруга, и водопривредних радних организација и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-133/1-08, од 9.12.2008. године) у регистратури Савез самосталних синдиката Војводине, Нови Сад, налази се 8,00 метара архивске грађе Синдиката радника пољопривредне, прехрамбене и дуванске индустрије (Ф.318) за преузимање. Поменута грађа није сређена и уписана у архивску књигу, и обухвата материјал настао у периоду 1965-1988. године. Међутим, постоји сунња да је део те грађе настао раније и да припада овом фонду.
Систем сређивања:     У Архиву Војводине је у току 1975. год. извршено сређивање ове архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала, при чему је су од примљене грађе формирани следећи архивски фондови Ф.213, Ф.275, Ф.283, Ф.318. Ревизија фонда урађена је 1981. године.
Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Предметни регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 283 СИНДИКАТ РАДНИКА И СЛУЖБЕНИКА ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 318 СИНДИКАТ РАДНИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ПРЕХРАМБЕНЕ И ДУВАНСКЕ ИНДУСТРИЈЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ (ФОНД)
RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top