RS 002 F. 276 СИНДИКАТ КОМУНАЛНИХ И ЗАНАТСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ

Назив:     СИНДИКАТ КОМУНАЛНИХ И ЗАНАТСКИХ РАДНИКА ЈУГОСЛАВИЈЕ – ПОКРАЈИНСКИ ОДБОР ЗА ВОЈВОДИНУ
Сигнатура:     RS 002 F. 276
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1947-1963
Датуми постојања творца:     1950-1963
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,72, књига: 4, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Синдикат комуналних и занатских радника Југославије – Покрајински одбор за Војводину
Преузимање грађе:     Претпоставља да је грађа примљена заједно са грађом Покрајинског већа Савеза синдиката, Нови Сад, која је преузета 1968. године. Према подацима из Улазног инвентара Архива Војводине тада је преузето 120 метара несређене архивске грађе и регистратурског материјала, без записника о примопредаји, “јер се због несређености материјала није могло пописати”. Овај пријем заведен је под бројем 114 од 11.10.1968. године у Улазном инвентару Архива Војводине.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Сачувана и одабрана архивска грађа сређена је мањим делом у оквиру преписке према бројевима деловодног протокола, а већим делом према принципу слободне провинијенције, односно по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Аналитички инвентар
Геогрефски регистар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 213 ВЕЋЕ САВЕЗА СИНДИКАТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top