RS 002 F. 285 ПОЉОПРИВРЕДНИ АРХИВ

Назив:     ПОЉОПРИВРЕДНИ АРХИВ
Сигнатура:     RS 002 F. 285
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1958-1968
Датуми постојања творца:     1963-1968
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,52, књига: 2, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пољопривредни архив
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.) архивску грађу и регистратурски материјал насталу радом Пољопривредног архива преузео је Архив Војводине, као његов правни следбеник. Записник о примопредаји архивске грађе није израђен и овај пријем није заведен у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     – Деловодни протокол, матична књига радника;
– Преписка по деловодном протоколу:
– класификациона ознака 01: записници са седница Савета Пољопривредног архива, записници са седница Управног одбора, записници са седница Радне заједнице, записници са седница колектива, нормативна акта, избор органа управе, упис у регистар установа, и др;
– класификациона ознака 02: планови рада, извештаји о раду, финансијски планови, извештаји са службених путовања, записници са седница Комисије за службеничка питања, записници са седница Конкурсне комисије, закуп пословних просторија, извештаји о сређивању архивске грађе, и др;
– класификациона ознака 03: пријем архивске грађе, извештаји о обиласку регистратура, записници о «шкартирању» архивске грађе, достава статистичких података о раду архивске службе, и др;
– класификациона ознака 04: извештаји о испитивањима обављеним за потребе Природњачког музеја, извештаји о расходовању музејских предмета Природњачког музеја, преписка у вези експоната и инвентара Пољопривредног музеја, и др;
– Тематске групе: записник о примопредаји архивске грађе, записници са седница Радне заједнице Пољопривредног архива (јануар 1968.г.), завршни рачуни са пратећим документацијом, картони ЛД и потврде о ЛД и времену за утврђивање стажа осигурања, платни спискови, персонална документација, записници са седница синдиката радника Пољопривредног архива и друга преписка синдиката.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен већим делом у оквиру преписке (према класификационим ознакама и бројевима деловодног протокола), а мањим делом у оквиру тематских група.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 451 ЗАДРУЖНИ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 121 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 247 САВЕЗ ЗЕМЉОРАДНИЧКИХ ЗАДРУГА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top