RS 002 F. 286 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РОБНИ ПРОМЕТ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РОБНИ ПРОМЕТ
Сигнатура:     RS 002 F. 286
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1956-1966
Датуми постојања творца:     1956-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,63, књига: 17, кутија: 21
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински секретаријат за робни промет
Преузимање грађе:     Aрхивска грађа и регистратурски материјал настали радом Покрајинског секретаријата за робни промет примљени су у Архив Војводине у два наврата. Прва примопредаја је извршена од 21. до 24. јула 1972. године (Записник о примопредаји број VI 031.5-8/1, улазни инвентар Архива Војводине бр. 147) када је од Покрајинског извршног већа примљена грађа фонда, и то 19 фасцикли, 10 пакета и 4 књиге за период 1958-1961. година. Друга примопредаја је извршена 27. марта 2013. године када је од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора преузето 0,01 метра личних картона за 1960-1961. годину (Записник о примопредаји број II 031.5-17/2).
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о организацији и раду Секретаријата; праћењу извршења друштвених планова и расподеле укупних прихода и трошкова у области трговине, угоститељства и туризма; стању трговине, угоститељства и туризма на територији Војводине; развоју трговинске мреже; кретању цена, увоза и извоза; организацији и развоју угоститељства и туризма; документа о раду на обезбеђењу снабдевања тржишта и извештаје о снабдевености тржишта; обезбеђењу резерви у сировинама и производима за исхрану; списе о раду тржишне инспекције; извештаје тржишне инспекције; стручне испите за трговинске инспекторе; пријаве против предузећа због монополизма на тржишту и неправилности током откупа; податке о обављеном спољнотрговинском промету предузећа; организацији управе за послове робног промета у срезовима и општинама; персонална документа и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је већим делом сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За мањи део фонда су формиране тематске групе (серије) које чине стручни испити за трговинске инспекторе и персонална документа.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 321 ПОКРАЈИНСКА УПРАВА ЗА ЦЕНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 395 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ТРГОВИНУ (ФОНД)

 

Scroll to Top