RS 002 F. 298 ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗАВОД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 298
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1954-1980 (недостају 1965 – 1973. г. и 1975.г.)
Датуми постојања творца:     1953- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,88, кутија: 8
Назив/Име ствараоца(лаца):     Завод за физичку културу Војводине
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвоијо, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом Завода за физичку културу Војводине, Нови Сад у временском распону од 1954. до 1962. године. Предпоставља се да је тада Архив Војводине примио архивску грађу овог Завода.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.298 чине: нормативна акта, записници са седница, планови рада и извештаји о раду; извештаји о обављеном педагошко – инструктивном раду у спортским клубовима, анализе стручно – педагошког рада, моторних и функционалних способности спортиста; резултати и анализе спортско – медицинске контроле спортиста; планови и програми различитих школа тренинга, наставни планови и програми спортских школа различитих спортова, школовање и усавршавање стручних спортских кадрова; планирање, програмирање и евиденција у различитим спортовима и спортским организацијама; методика разних спортова, избор радова из стране сручне литературе; часопис завода „Актуелно у пракси” и разне публикације у издању Завода; техничка документација; финансијска документација; персоналије и др.
Допуне:     Из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (II 031.6-34/2009 ) у ком је наведено да се код Покрајинског завода за спорт, Нови Сад налази 2,60 м архивске грађе за преузимање овог Завода могу се очекивати допуне.
Систем сређивања:     Део фонда Ф.298 је сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а део је сређен по принципу слободне провенијенције, тематски.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 507 ГИМНАСТИЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top