RS 002 F. 299 САВЕЗ ЗА ЕСПЕРАНТО ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ ЗА ЕСПЕРАНТО ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 299
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1907-2005
Датуми постојања творца:     1954-2006
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,78, књига: 3, кутија: 21, свежањ: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез за есперанто Војводине
Историјат фонда/збирке:     У списе настале радом ствараоца инкорпориран је материјал који није настао радом ствараоца али је у непосредној вези са његовом основном делатношћу. То су разне публикације на језику есперанто које су вероватно сачињавале део библиотеке Савеза. Неке од ових публикација датирају из 1907.године. У грађи се такође налази и већи број писама која су сачињавала преписку Цветанке Тубић, чланице Друштва есперантиста из Шида са есперантистима из иностранства.
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа приман је у Архив у више наврата;
Есперантско друштво Сомбор предао је Архиву, 18.05.1963. године, део грађе (1 свежањ), за период 1937-1959, у књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под бр.88. Део архивске грађе Савеза есперантиста Војводине примљен је 04.03.1964. године, бр. примопредајног записника 02-12/120, у књизи улазног инвентара грађа овог фонда је заведена под бројем 90.
Затим је Архив примио грађу од самог ствараоца 07.04.1966. године, за период 1954-1963, број примопредајног записника 01-490/1, у књизи улазног инвентара грађа овог фонда је заведена под бројем 99. Заправо, списе је предао Ернест Вајс, један од функционера Савеза у количини од 36 фасцикли, 16 регистратора и 6 пакета.
Последњи пут грађа је преузета од последњег председника Савеза Борише Милићевића, који је након престанка рада Савеза 2006. године, однео архивску грађу у свој стан. Примопредаја овог дела грађе је извршена 23.02.2011. године, бр.примопредајног записника 031.5-2, за период 1963-2005, у количини од 0,76 м, списа књига, публикација и фотографија. У књизи улазног инвентара грађа овог фонда је заведена под бројем 397.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чини: Евиденција аката, у списима се налазе подаци о ревитализацији рада есперантских друштава у Војводини, о чланству, везама Војвођанских друштава са есперантистима у земљи и иностранству, о настојањима да се есперантски покрет омасови преко учења есперанта на курсевима.У фонду се налазе подаци о годишњим скупштинама, извештаји о раду Савеза, семинарима за оспособљавање наставног кадра, протоколима есперантских друштава и савеза, финансијска документација и др.
У списе настале радом ствараоца инкорпориран је и материјал који није настао радом ствараоца али је у непосредној вези са његовом основном делатношћу. То су разне публикације на језику есперанто које су вероватно сачињавале део библиотеке Савеза.Неке од ових публикација датирају из 1907. године. У грађи се такође налази и већи број писама која су сачињавала преписку Цветанке Тубић, чланице Друштва есперантиста из Шида са есперантистима из иностранства.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Већи део фонда је сређен по годинама и бројевима деловодног протокола, други део је сређен по тематским групама. Остало је 5 кутија и 3 регистратора несређене грађе. Примопредаја овог дела грађе је извршена 23.02.2011. годинe и односи се на период 1963-2005, у количини од 0,80 м, списа књига, публикација и фотографија.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница), есперанто (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top