RS 002 F. 311 ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ
Сигнатура:     RS 002 F. 311
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1954-1962
Датуми постојања творца:     1957-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,55, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска комисија за физичку културу
Преузимање грађе:     Предпоставља се да је архивска грађа Покрајинске комисије за физичку културу, Нови Сад преузета од Савеза организација за физичку културу Војводине 1965. године заједно са грађом спортских савеза.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.311 чине: акта о оснивању Савезне комисије за физичку културу и Савета за физичку културу; планирање и планови рада републичке и покрајинске комисије за физичку културу; записници са седница, стенографске белешке са седница; извештаји о развитку физичке културе; саветовања о физичком васпитању деце, омладине и студената; финансијска ситуација у Савезу спортова Војводине, покрајинских одбора и појединих клубова; радни материјал око унапређења спортова у Војводини; такмичења и резултати; материјали у вези доделе „Мајске награде”; информације о органима за физичку културу у срезовима и општинама и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.311 је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола, а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Формирано је 60 архивских јединица (предмета).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 507 ГИМНАСТИЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа

 

Scroll to Top