RS 002 F. 312 ПЕНЗИОНО – ЗДРАВСТВЕНИ ФОНД ПРИВАТНИХ ЗАНАТЛИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПЕНЗИОНО – ЗДРАВСТВЕНИ ФОНД ПРИВАТНИХ ЗАНАТЛИЈА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 312
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1958-1969
Датуми постојања творца:     1957-1968
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 3,17, књига: 5, кутија: 32
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пензионо – здравствени фонд приватних занатлија Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је регистратурски материјал настао радом Пензионо-здравственог фонда приватних занатлија АПВ 3. фебруара 1972. године (број примопредајног записника 031.05-5/1, инвентарни бр. 145) у несређеном стању. Укупно је преузето 10 метара архивске грађе и регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Грађу овог фонда чине документа о оснивању и раду Фонда (нормативна акта, материјали органа управљања), решења о осигурању, картотеке осигураника, евиденциони листови, персонална документа и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд је једним делом сређен по бројевима деловодног протокола, а за други део су формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top