RS 002 F. 323 ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ПЕДАГОШКИ ЗАВОД ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 323
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1955-1992
Датуми постојања творца:     1955-1992
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 46,42, књига: 56, кутија: 341, свежањ: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     Педагошки завод Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал јe примљен од творца фонда 2. јуна 1992. године (број Записника о примопредаји 031.5-7/92, број у Улазном инвентару Архива Војводине 308).
Оквир и садржај:     Евиденције аката; записници са седница органа управљања Завода; програми рада и извештаји о раду Завода; нормативна акта; проблеми наставе, васпитања, општег и стручног образовања; усавршавање наставе и наставника – програми, планови, анализе, извештаји и записници са семинара, саветовања и курсева; материјални проблеми школа и других установа за васпитање и образовање; огледне школе; завршни рачуни; платни спискови; персонални досијеи; документација у вези са полагањем стручних испита; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је делом сређена по годинама и деловодним бројевима, а делом по тематским групама, односно серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top