RS 002 F. 322 ВИША ШКОЛА ДРУШТВЕНО – ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

Назив:     ВИША ШКОЛА ДРУШТВЕНО – ПОЛИТИЧКИХ НАУКА
Сигнатура:     RS 002 F. 322
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1959-1968
Датуми постојања творца:     1961-1969
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,13, књига: 34, кутија: 63
Назив/Име ствараоца(лаца):     Виша школа друштвено-политичких наука
Преузимање грађе:     Архивска грађа фонда 322. примљена је у Архив Војводине на основу дописа Покрајинског секретаријата за образовање и културу бр. 02.11911 од 2. октобра 1969. године, а преузета је од Центра за политичке студије и друштвено-политичко образовање у Новом Саду. У Књизи улазног инвентара АВ фонд је заведен под редним бројем 129.
Оквир и садржај:     Грађу фонда 322. чине:досијеи ученика, нормативна акта, записници са седница органа школе, савета, већа, радне заједнице, разних одбора и комисија, наставни планови и програми, статистички подаци о броју студената и резултатима испита, финансијска документација, персонална документа радника школе и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда, односно преписка устројена је по организационим јединицама, хронолошки. Други део сређен је по принципу слободне провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: досијеи студената, нормативна акта, записници са седница Савета, Управе школе, Радне заједнице, комисија, наставни планови и програми школе, извештаји о раду, статистика студената, записници са испита студената, спискови и прегледи успеха студената, документа о раду Основне организације савеза комуниста у школи, завршни рачуни и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I I, Нови Сад, 1992.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 304 ВИША ШКОЛА ЗА УПРАВУ И СОЦИЈАЛНИ РАД (ФОНД)
RS 002 F. 349 ЦЕНТАР ПОКРАЈИНСКОГ КОМИТЕТА САВЕЗА КОМУНИСТА ВОЈВОДИНЕ ЗА ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ И МАРКСИСТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ “СТЕВАН ДОРОЊСКИ” (ФОНД)
RS 002 F. 203 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ И КУЛТУРУ (ФОНД)

 

Scroll to Top