RS 002 F. 353 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ И КОМУНАЛНА ПИТАЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 353
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1958-1961
Датуми постојања творца:     1958-1961
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,57, књига: 8, кутија: 12
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савет за социјалну политику и комунална питања Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Писарница покрајинских органа управе предала је Архиву Војводине 1972. године (Записник о примопредаји: VI 031.5-8/1972), архивску грађу покрајинских органа управе у временском периоду 1958-1961. године. Међу примљеном архивском грађом налазила се и грађа Савета за социјалну политику и комунална питања АПВ, Нови Сад. У књизи улазног инвентара Архива Војводине овај пријем је заведен под редним бројем 147.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.353 чине: записници и материјали са састанака колегијума Секретаријата Савета, записници са седница Савета, записници са седница среских савета за социјалну заштиту, записници са седница Управног одбора дечијих домова са подручја Војводине, специјалних социјалних установа; извештаји о прегледу пословања на пословима инвалидске заштите по среским народним одборима на подручју Војводине; платни спискови; персонална документа; књиге евиденције и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.353 је делом сређен регистратурски по принципу провенијенције а делом по принципу слободне провенијенције, тематски. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За део архивске грађе која није имала деловодну ознаку ствараоца фонда формиране су архивске јединице. Унутар серије архивска грађа је устројена хронолошки по годинама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 193 САВЕТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ ИЗВРШНОГ ВЕЋА НАРОДНЕ СКУПШТИНЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 230 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Scroll to Top