RS 002 F. 354 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ

Назив:     ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 354
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1974
Датуми постојања творца:     1969-1974
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,9, књига: 5, кутија: 68
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајинска заједница културе
Историјат фонда/збирке:      
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од СИЗ – а културе Војводине ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. VII 031.5 – 8/85 од 27. новембра 1985. године ).Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 223 преузето је 8,5 м регистратурског материјала.
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи податке о оснивању и организацији творца фонда; његовој делатности; обезбеђивању средстава за финансирање културних делатности; стању и делатности радних организација ( установа ) у области културе: библиотеке, архиви, музеји и галерије слика; заштита споменика културе и заштита природе; кинематографија, издавачка делатност, разне акције и манифестације у области културе; кадрови и усавршавање кадрова; обезбеђивање смештајног простора ( зграда ) за покрајинске културне установе и покретне споменике културе од значаја за покрајину; међународна сарадња културних установа у Покрајини са културним институцијама других земаља и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по принципу провенијенције тј. регистратурског пословања творца фонда, хронолошки, по бројевима деловодног протокола. Мањи део архивске грађе је сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 411 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 523 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД КУЛТУРE (ФОНД)
RS 002 F. 526 УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧКИХ УМЕТНИКА САП ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 121 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top