RS 002 F. 359 СЕНЋАНСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     СЕНЋАНСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 359
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СЕНТА
Распон грађе:     1945-1961
Датуми постојања творца:     1945-1962 с прекидом у периоду 1948-1951
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,70, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Сенћанска водна заједница
Историјат фонда/збирке:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав, Рејонски погон ДТД Бечеј предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад, (према примопредајном записнику Пољопривредног архива бр. 03-94/1967 од 9.11.1967.год.) архивску грађу и регистратурски материјал више водних задруга које су биле правни претходници овог предузећа, међу којима и грађу Сeнћанске водне заједнице.
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине 1968. године грађа овог фонда је примљена у Архив Војводине. У Улазном инвентару Архива овај пријем заведен је под бројем 66 и 77.
Оквир и садржај:     Поседовни листови, спискови земљишта које користи водна заједница а нису у њеном власништву, законски прописи, нормативна акта, извештај о пословању, записник са седнице Управног одбора, финансијски списи, радне листе, евиденције изгредника, уговори о раду, техничка и персонална документација.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сенти (од 31.8.2006. год.), постоји могућност да предузећа ДТД Сента и ДТД Бечеј поседују архивску грађу која припада овом фонду.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према тематском принципу, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 17 БАЧКО – ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 452 ХОРГОШ – МАРТОНОШКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа
Историјски архив Сента, Ф.533. Сенћанска водна заједница

 

Scroll to Top