RS 002 F. 357 “ПЛАЗОВИЋ” ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     “ПЛАЗОВИЋ” ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 357
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1904-1944
Датуми постојања творца:     1907-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,43, књига: 5, кутија: 3
Назив/Име ствараоца(лаца):     “Плазовић” водна задруга
Историјат фонда/збирке:     Водопривредно предузеће Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор предао је Пољопривредном архиву, Нови Сад, (према примопредајном записнику Пољопривредног Архива бр. 03-94/2-1967) архивску грађу и регистратурски материјал више водних заjeдница и предузећа, међу којима и грађу “Плазовић” водне задруге.
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968.год.), фонд је пренет у Архив Војводине. Овај пријем заведен је под бројем 64 i 75 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Књиге водоплавног доприноса, списи о организацији задруге, списи о радовима на регулацији потока Киђош, техничка документација и др.
Допуне:     Према допису Историјског архива у Сомбору (од 7.12.2007. год.) Друштвено водопривредно предузеће за регулацију река “Дунав и Тиса”, Сомбор, и Водопривредно предузеће “Западна Бачка”, Сомбор, поседују архивску грађу из периода од 1930. године. Постоји могућност да део те грађе припада фонду Ф.357. “Плазовић” водна задруга, Сомбор.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа сређена је према тематском принципу, јер нису евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 453 СОМБОРСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
Scroll to Top