RS 002 F. 362 ПРИВРЕДНА БАНКА У НОВОМ САДУ

Назив:     ПРИВРЕДНА БАНКА У НОВОМ САДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 362
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1945-1968
Датуми постојања творца:     1945-1989
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 80,5, књига: 14, кутија: 659
Назив/Име ствараоца(лаца):     Војвођанска банка – удружена банка
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је прво преузимање грађе овог фонда извршено 1968. године, а друго 23. маја 1973. године (број примопредајног записника VI 031.5-4, бр. улазног инвентара 152) од Војвођанске банке Нови Сад (Привредне банке).
Оквир и садржај:     Грађа се састоји од елабората, економско-техничке документације, разних евиденција и статистичких прегледа и захтева за добијање кредита.
Допуне:     Очекује се да у будућности Архив Војводине преузме преостали део архивске грађе за период 1968-1989 од ствараоца, данашње Војвођанске банке.
Систем сређивања:     Фонд је сређен по принципу слободне провенијенције, односно формиране су тематске групе. За фонд је израђена картотека одобрених кредита и пројектних елабората. Картотека је организована по азбучном реду места и садржи следеће податке: назив зајмотражиоца са местом, назив банке која одобрава кредит, годину и број кутије.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top