RS 002 F. 363 ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ “ВОЈВОДИНА”

Назив:     ПОСЛОВНО УДРУЖЕЊЕ “ВОЈВОДИНА”
Сигнатура:     RS 002 F. 363
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1972-1976
Датуми постојања творца:     1972-1976
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,3, књига: 5, кутија: 18
Назив/Име ствараоца(лаца):     Пословно удружење произвођача грађевинске, хемијске, прехрамбене, пољопривредне, металопрерађивачке, текстилне иднустрије, занатске делатности и кућне радиности, трговина на велико и мало, увоз, извоз, консигнациони лагер и инострана и домаћа заступништва “Војводина”
Преузимање грађе:     Грађа овог фонда преузета је од ствараоца у Архив Војводине 1976. године(број примопредајног записника IV 031.5-1/76, број улазног инвентара 170) у количини од 8 кутија. Преузету грађу чине материјали Бироа пословног удружења.
Оквир и садржај:     Грађа овог фонда садржи податке оснивању Удружења, о раду органа управљања, као и о самој делатности (набавци и коришћењу техничке опреме, набавци, увозно-извозним пословима, производњи и експ. шљунка и производа од бетона, извођењу грађевинских и монтажних радова и сл). У оквиру грађе налазе се и материјали фирми-чланица, финансијска документација и персонална документација запослених (решења о заснивању и прекидању радних односа, о личним дохоцима, уговори о учењу заната, материјали у вези са социјалним, инвалидским и пенѕијским осигурањем).
Допуне:     Један део грађе овог Удружења који се односи на могућност наплаћивања уступљен је Општинском јавном правобранилаштву, по налогу ОПС. Такође врло мали део грађе се налази и у самом ОПС, како је предвиђено према сталној судској пракси. Према изјави стечајног управнка овог Удружења постоји могућност да се део архивске грађе налази и код бившег генералног директора који се у време предаје архивске грађе налазио на издржавању казне у КПД Сремска Митровица.
Систем сређивања:     Грађа овог фонда је класификована у тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top