RS 002 F. 379 БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА

Назив:     БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА
Сигнатура:     RS 002 F. 379
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БАЧКА ПАЛАНКА
Распон грађе:     1945-1953
Датуми постојања творца:     1945-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,5, књига: 4, кутија: 4
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бачкопаланачка водна заједница
Историјат фонда/збирке:     Рејонски погон Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав у Бачкој Паланци предао је Пољопривредном архиву архивску грађу и регистратурски материјал настао радом Богојево-Вајска-Живске водне задруге (Записник о примопредаји 03-94/1967, од 12.12.1967. године).
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен под редним бројевима 57 и 68. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Бачка Паланка, из које је издвојенa архивскa грађa од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Контролници кредита, расхода и буџета, партијалник лица обавезних за уплату накнада почињених штета, списи о оснивању водне заједнице, раду органа управљања, извештаји о раду, нормативна акта и стручна упутства за рад, циркулари надређених ограна, пријаве ратне штете, обнова хидротехничких објеката, хидролошка и техничка документација, персонална документација и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Одабрана архивска грађа сређена је према тематском принципу, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 41 БОГОЈЕВО – ВАЈСКА – ЖИВСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 67 ОБРОВАЦ – НОВОГАЈДОБРАНСКА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ (ФОНД)
RS 002 F. 73 ЧИБСКО – БЕГЕЧКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА (ФОНД)
RS 002 F. 380 БУКИНСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 367 УДРУЖЕЊЕ ВОДОПРИВРЕДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top