RS 002 F. 380 БУКИНСКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     БУКИНСКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 380
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     БУКИН
Распон грађе:     1888-1940
Датуми постојања творца:     1888-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,22, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Букинска водна задруга
Историјат фонда/збирке:     Рејонски погон Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав-Тиса-Дунав у Бачкој Паланци предао је Пољопривредном архиву архивску грађу и регистратурски материјал настао радом Богојево-Вајска-Живске водне задруге (Записник о примопредаји 03-94/1967, од 12.12.1967. године).
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен под редним бројевима 57 и 68. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Бачка Паланка, из које је издвојено 2 кутије архивске грађе од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Правила, записници са одборских седница и скупштина, техничка документација, списи о изградњи хидротехничких објеката и одводњавању у оквиру “Плана о уређењу унутрашњих вода” на територији катастарских општина Букин и Плавна (из 1888. године) и други списи различите провенијенције о овој задрузи (Мађарско краљевско културно-мерничко звање, Бачко-Бодрошка жупанија и сл).
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа сређена је према тематском принципу, јер нису сачуване евиденције аката.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 379 БАЧКОПАЛАНАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top