RS 002 F. 391 ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА

Назив:     ЕЛЕКТРОВОЈВОДИНА
Сигнатура:     RS 002 F. 391
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1908-1967
Датуми постојања творца:     1908- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 15,19, књига: 70, кутија: 118
Назив/Име ствараоца(лаца):     Електровојводина
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом творца фонда примљени су у Архив Војводине од СОУР „Електровојводина” РО „Стандард” Нови Сад 4. априла 1984. године (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-4/84 и заведени су у књигу Улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 215). Примљен је 31 метар књига и списа у регистратурски сређеном стању за период 1910-1962. година.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; податке о електрификацији Новог Сада и околине почетком XX века као и електрификацији Војводине између два светска рата и послератном периоду. Исто тако грађа садржи евиденције аката; списе о раду органа управе; документа о оснивању предузећа за дистрибуцију електричне енергије; извештаје о пословању; планове и програме рада електропривреде; инвестиције; техничку документацију везану за развој електричне мреже у Војводини (далековода, трафостаница, електричних централа); податке о раду дистрибутивних погона у Бачкој Паланци, Старој Пазови, Бечеју, Белој Цркви, Панчеву, Руми, Сенти, Сомбору, Сремској Митровици, Суботици, Кикинди, Вршцу и Новом Саду; документа о пословању централног предузећа-погона електроиндустрије, Нови Сад и електрана и топлана у Новом Саду; записнике Управног одбора Савеза југословенске електропривреде; билтене; персонална документа; платне спискове; завршне рачуне, биланске и другу финансијску документацију.
Допуне:     Допуне се очекују.
Систем сређивања:     Фонд је мањим делом сређен регистратурски, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. За већи део фонда формиране су тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top