RS 002 F. 392 ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ

Назив:     ИСТОРИСКО ДРУШТВО У НОВОМ САДУ
Сигнатура:     RS 002 F. 392
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1861-1941
Датуми постојања творца:     1927-1941
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,66, књига: 2, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Историско друштво у Новом Саду
Преузимање грађе:     Нема података о томе када је и од кога преузет регистратурски материјал овог фонда.
Будући да је седиште Друштва било у просторијама Државне архиве у Новом Саду, сматра се да је архивска грађа настала његовим радом по избијању рата 1941. године, делила судбину остале архивске грађе која се налазила у Државној архиви.
У књизи улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 69, постоји податак да су преузете 3 фасцикле Историског друштва у Новом Саду.
Оквир и садржај:     Архивску грађу чине: Евиденција аката, подаци о оснивању, циљеви и задаци Друштва, обезбеђење финансијских средстава, задаци друштва на евидентирању, прикупљању и заштити старина, опште стање и заштита архивске грађе, археолошких налазишта, музејских предмета, ретких књига и других споменика културе, залагање Друштва за оснивање установа које би вршиле заштиту споменика културе, научни пројекти из области историографије, издавачка делатност Друштва, сарадња са научним, културним и високошколским институцијама у иностранству и познатим научним радницима, прослава годишњица историјски важних догађаја и историјских личности, списи о забранама појединих страних часописа и др.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Приликом ревизије фонда извршене 2007. године, издвојена је грађа “Југословенске акције у Новом Саду” за коју је утврђено да не припада фонду. У фонду је остао предмет а.ј.27(Упитници са биографским подацима знаменитих личности, упућених Станоју Станојевићу за потребе израде Народне енциклопедије). Иако овај предмет не припада фонду, постоје индиректне везе, те је сматрано да из практичних разлога постоји могућност његовог одлагања на овом месту. Такође сачињен је попис предмета за које је утврђено (на основу каталога изложбе архивских докумената о Историском друштву у Новом Саду) да су се раније налазили у фонду, а којих сада нема. Фонд је већим делом сређен по годинама и бројевима деловодног протокола а за мањи део архивске грађе без бројева деловодног протокола су формиране архивске јединице (група разно).
Накнадном ревизијом 2012. године, утврђено је да овом фонду припада и део документације који се до 26.03.2012. чувао у ф.35 (Друштво за српско народно позориште). У питању је грађа која се односи на преписку Николе Ђ.Вукичевића и Ђорђа Натошевића. Наведена грађа је пребачена из ф.35 у ф.392, смештена је у кутију бр.8. Након ове ревизије фонд је поново аналитички обрађен. Аналитичка обрада је урађена за предмете(списе) који се налазе у кутијама од бр.3-8.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Аналитички инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Напомена о објављивању:     Предојевић, Н. Историско друштво у Новом Саду(1927-1941), 1861-1941, Аналитички инвентар, Архив Војводине, Нови Сад, 2012.

 

Scroll to Top