RS 002 F. 400 ЗБИРКА “SERBICA”

Назив:     ЗБИРКА “SERBICA”
Сигнатура:     RS 002 F. 400
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1662-1859
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,40, књига: 4, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     ЗБИРКА “SERBICA”
Историјат творца:     Збирку “Serbica” чине списи који обухватају период од 1662. године до 1859. године а односе се на историју Срба у Војводини.
Збирка садржи три књиге докумената (две укоричене, а једна не), једну свеску Панчевачки протокол и једну кутију списа. Документа су потекла од разних твораца, односно различите су провенијенције, па тако чине једну слободно оформљену архивску збирку која се може поделити у неколико тематских група.
Једну тематску групу чине три књиге докумената и део списа одређен као: Разноврсни документи примљени реституцијом из Државног архива у Бечу (1662-1815) чији садржај се односи на: православне манастире (имовинско-правни односи православних манастира у Срему, поседи, финансије, привилегије, плаћање пореза, судски спорови, излагања о животу, раду и понашању српских калуђера, о обредима и српским обичајима сахрањивања, о односима са сељацима итд.), карловачке архиепископе и митрополите (попис од Арсенија Чарнојевића до СтеФана Стратимировића, меморијал Јована Рајића о катахизису, преписку мирополита Павла Ненадовића, његов животопис, смрт и погреб, о прикључењу Тршћанске православне заједнице Карловачкој епархији и преписке око постављања и одређивања свештеника за потребе Срба у Трсту, писма и наредбе горњокарловачког епископа Данила Јакшића, о питањима везаним за унијаћење у Жумберку, о старом и новом календару, уређење и рад православне конзисторије итд.), разни царски укази и декрети (о царским привилегијама, српски народно-црквени сабори, итд.), жупанијске резолуције извештаји, о оснивању Новаковићее штампарији и штампању књига итд.
Другу посебну целину чини преписка Генералне команде у Земуну да Дворском канцеларијом у Бечу, као и преписка других команди из утврђених градова и места дуж границе Војне крајине (Петроварадин, Славонски Брод, Карловац, Загреб) и односи се на: постављање, унапређења и испраћају војних лица и конзула, преносу дипломатских и других пошиљки између Беча и Цариграда, обрачуне путних и других трошкова за официре, курире и војнике, односе са Кнежевином Србијом поводом прекида поштанског саобраћаја између Алексинца и Београда, појаву и лечење куге, повећање царина за поданике Аустријске монархије приликом преласка у Србију, смењивање конзула у Алексинцу, писмо патријарха Јосифа Рајачића Намесништву Српског вовјоводства и Тамишког Баната у вези са расподелом новчане помоћи итд.
Док свеска Панчевачки протокол обухвата 1848. годину и догађаје везане за револуцију.
Језик грађе је: немачки, латински, турски, српски (славеносрпски, рускословенски), француски.
Историјат фонда/збирке:     Три књиге укоричених докумената затечене су у Архиву Војводине након II светског рата као архивска збирка “Срби у Војводини” (Збирка је вероватно доспела у Државну архиву у Новом Саду, данас Архив Војводине, између 1927. и 1941. године, јер је затечена у Архиву после Другог светског рата), док је преписка Дворске канцеларије у Бечу са командама дуж Војне крајине (1808-1859) добијена војном реституцијом из Аустрије од Кућног, Дворског и Државног архива Беч 1979. године. Поред овога Збирци је прикључено још неколико документа који су накнадно пронађени, а односе се на исти период и живот Срба у Војводини. Грађа је делимично оштећена.
Преузимање грађе:     Три књиге укоричених докумената затечене су у Архиву Војводине након II светског рата као архивска збирка “Срби у Војводини” (Збирка је вероватно доспела у Државну архиву у Новом Саду, данас Архив Војводине, између 1927. и 1941. године, јер је затечена у Архиву после Другог светског рата).
Према Записнику о примопредаји од 21. јуна 1977. године, број 031.4-4, а на основу Протокола о предаји архивалија и музеалија Југославији на основу Југословенско-аустријског споразума из 1923. године, примљен је књига “Панчевачки протокол”, док је преписка Дворске канцеларије у Бечу са командама дуж Војне крајине (1808-1859) добијена војном реституцијом из Аустрије од Кућног, Дворског и Државног архива Беч, према записнику о Примопредаји архивске грађе од 1. 6. 1979. године, број 031.5-8/79.
Оквир и садржај:     Збирку “Serbika” сачињавају списи који обухватају период од 1662. године до 1859. године а односе се на историју Срба у Војводини.
Једну тематску групу чине три књиге докумената и део списа одређен као: Разноврсни документи примљени реституцијом из Државног архива у Бечу (1662-1815) чији садржај се односи на: православне манастире (имовинско-правни односи православних манастира у Срему, поседи, финансије, привилегије, плаћање пореза, судски спорови, излагања о животу, раду и понашању српских калуђера, о обредима и српским обичајима сахрањивања, о односима са сељацима итд.), карловачке архиепископе и митрополите (попис од Арсенија Чарнојевића до Стефана Стратимировића, меморијал Јована Рајића о катахизису, преписку мирополита Павла Ненадовића, његов животопис, смрт и погреб, о прикључењу Тршћанске православне заједнице Карловачкој епархији и преписке око постављања и одређивања свештеника за потребе Срба у Трсту, писма и наредбе горњокарловачког епископа Данила Јакшића, о питањима везаним за унијаћење у Жумберку, о старом и новом календару, уређење и рад православне конзисторије итд.), разни царски укази и декрети (о царским привилегијама, српски народно-црквени сабори, итд.), жупанијске резолуције извештаји, о оснивању Новаковићее штампарији и штампању књига итд.
Другу, посебну, целину чини преписка Генералне команде у Земуну да Дворском канцеларијом у Бечу, као и преписка других команди из утврђених градова и места дуж границе Војне крајине (Петроварадин, Славонски Брод, Карловац, Загреб) и односи се на: постављање, унапређења и испраћају војних лица и конзула, преносу дипломатских и других пошиљки између Беча и Цариграда, обрачуне путних и других трошкова за официре, курире и војнике, односе са Кнежевином Србијом поводом прекида поштанског саобраћаја између Алексинца и Београда, појаву и лечење куге, повећање царина за поданике Аустријске монархије приликом преласка у Србију, смењивање конзула у Алексинцу, писмо патријарха Јосифа Рајачића Намесништву Српског вовјоводства и Тамишког Баната у вези са расподелом новчане помоћи итд.
Свеска Панчевачки протокол обухвата 1848. годину и догађаје везане за Револуцију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне већег обима, али се не искључује могућност мањих допуна списима који се односе на историју Срба у Војводини.
Систем сређивања:     Збирка је сређена тематки у три групе:
I групу чине три књиге докумената и део списа одређен као: Разноврсни документи примљени реституцијом из Државног архива у Бечу (1662-1815) чији садржај се односи на: православне манастире, карловачке архиепископе и митрополите, разнe царскe указe и декретe, жупанијске резолуције извештајe, оснивањe Новаковићеве штампарије и штампању књига итд.
II групу чини преписка Генералне команде у Земуну са Дворском канцеларијом у Бечу, као и преписка других команди из утврђених градова и места дуж границе Војне крајине (Петроварадин, Славонски Брод, Карловац, Загреб)
III групу чини књига “Панчевачки протокол” говори о 1848. години и догађајима везани за Револуцију.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     славеносрпски (ћирилица), немачки (готица), славеносрпски (латиница), француски (латиница), Турски (ћирилица), латински (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и делимично је оштећена.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Аналитички инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали су чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 399 ЗБИРКА “MONASTERIA” (ЗБИРКА)
Напомена :     Ревизија Збирке “Serbica” извршена је 1989. године и 2013. године. Извештаји се налазе у досијеу Збирке.
Scroll to Top