RS 002 F. 401 ЗБИРКА “SYRMIANA”

Назив:     ЗБИРКА “SYRMIANA”
Сигнатура:     RS 002 F. 401
Ниво описа:     ЗБИРКА
Распон грађе:     1749-1918
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,2, кутија: 12
Историјат фонда/збирке:     Архивска збирка Сирмиана (Ф. 401) представља скуп предмета различите провинијенције. Предпоставља се да су списи од којих је формирана Збирка истргнути из других архивских фондова у време првог послератног (након Другог светског рата) сређивања архивске грађе у Архиву. Претежним делом предмети Збирке су без регистратурских, и било каквих других ознака. Основ формирања Збирке представља територија Срема, и то у географском смислу, без обзира на административне поделе у прошлости, али и у садашњости. Предмети се односе на места на територији Срема, било да су датирани у неком месту са наведене територије, или се на неко место својим садржајем односе.
Архивска збирка Сирмиана (Ф.401) као збирка “Срем, разнородни списи” затечена је у Архиву након његовог пресељења у Сремске Карловце (1956. године). За збирку је 1969. године израђен сумарни инвентар. Године 1990. извршен је преглед грађе збирке и констатовани недостаци у сређивању. Последња ревизија грађе збирке извршена је 2013. године када су и одклоњени сви недостаци у сређивању и израђен нов сумарни инвентар.
Преузимање грађе:     Предпоставља се да су списи од којих је формирана Збирка истргнути из других архивских фондова у време првог послератног (након Другог светског рата) сређивања архивске грађе у Архиву.
У новије време од архивске грађе преузете од стране Архива Војводине, невелики број предмета и докумената је накнадно уложен у Збирку (записник о примопредаји архивске грађе од стране Ђерђ Мора Архиву Војводине, од 29. маја 2012. године, броја II 031.5-2/4-12).
Оквир и садржај:     Грађу Збирке сачињавају разнородни (хетерогени) списи који су датирани у местима на територији Срема, или се својим садржајем односе на иста. Појам Срема је узет у географском смислу, тј. занемарене су административне поделе како у прошлости, тако и у садашњости.
У грађи се налазе различити дописи Сремске жупаније, војних, као и других власти и институција са седиштем у местима Срема, упућиваних различитим властима и институцијама. Списи судског карактера (саслушања, молбе, делови судских поступака), различите врсте потврда, пописа, признаница и других рачунских списа.
Допуне:     Накнадне допуне су могуће.
Систем сређивања:     Збирка је сређена према хронолошком принципу. Збирка броји 12 инвентарних јединица (кутија) са списима које су изнумерисане у континуитету, почев од редног броја један.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање законских одредби Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     немачки (готица), латински (латиница), славеносрпски (ћирилица), хрватски (латиница), српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру. Грађа је делимично оштећена.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 6 ВЛАСТЕЛИНСТВО КАМЕНИЦА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Хрватски државни архив, Сријемска жупанија, HR-HDA-31
Scroll to Top