RS 002 F. 405 БАЧКА ЕПАРХИЈА

Назив:     БАЧКА ЕПАРХИЈА
Сигнатура:     RS 002 F. 405
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1775-1944
Датуми постојања творца:     напомена: регистратура жива, нема података када је почела с
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,6, кутија: 25
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бачка епархија
Историјат творца:     Оснивањем Карловачке митрополије 1695. године, основане су и епархије и међу њима и Бачка епархија, која се простирала на територији Бачке жупаније, Чонградске и Хевешке. На подручју Чонградске жупаније Бачкој жупанији је припадало место Сегедин, а на подручју Хевешке жупаније Бачкој жупанији је припадало место Јегра.Бачка епархија је била међу најмањим епархијама у саставу Карловачке митрополије, али по свом значају у раду по питањима црквено – просветног и културног живота, заузима значајно место међу епархијама.
Према подацима из 1890. године Бачка епархија је у свом саставу имала 60 православних црквених општина и 2 манастира, и била је подељена на четири протопрезвитерата: новосадфски, паланачки, бечејски и жабаљски.Управа епархије је имала свог управитеља, Конзисторију, Административни одбор, Епархијски школски одбор и Епархијску скупштину.
Скупштина Епархије бачке је имала 73 члана.
Историјат фонда/збирке:     Фонд је примљен од Историјског архива Града Новог Сада. Фонд је сређиван, излучен је безвредни регистратурски материјал и израђен је Сумарни инвентар (1991).
Преузимање грађе:     Фонд је примљен од Историјског архива Града Новог Сада (Ф. 121, 031.5-12/1972).
Оквир и садржај:     Записници са седница: Епархијског административног одбора, Епархијског школског одбора,Патроната Српске Велике гимназије у Новом Саду,Протокол (записници) Бачке епархије са новчаним документима и записници Епархијске канцеларије у Дарди. Протоколи о закључним црквено – општинским и закладним рачунима. Протоколи рачуна Бачке епархије. Персонални листови учитеља и свештеника и статистички извештаји о броју учитеља и др.
Допуне:     Према подацима Службе надзора ван Архива, додатне грађе ван Архива нема.
Систем сређивања:     Грађа која се тренутно налази у Архиву је само део грађе која је настала радом Бачке епархије. Највећи део грађе која се чува у Фонду се односи на финансијску документацију, док преписка (документа по деловодном протоколу и протоколи)нису сачувани. У књигама, односно свескама су сачувани записници: Административног одбора (1873 – 1878. – свеске од I – VI), Епархијског школског одбора (1868 – 1891. – свеске од I – XX), Патронат Српске Велике гимназије у Новом Саду (1887 – 1891. – свеске I – VII и 1922 – 1926., свеска I – II), Протокол Бачке епархије са новчаним документима(1912 – 1932., свеска I – V) и Епархијска канцеларија у Дарди (1921 – 1932, свеска I – VIII).
Грађа се налази у полусређеном стању и тренутно се врши ревизија сређивања и комплетна обрада архивске грађе, коју ради Ненад Предојевић, архивски саветник. Након завршерне ревизији биће сачињен нови Сумарни инвентар и остала информативна средства.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), енглески (латиница), француски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     архивска грађа је на папиру
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине
Постојање и место чувања копија:     Нема копија
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 4 ТЕМИШВАРСКА ЕПАРХИЈА (ФОНД)
RS 002 F. 1 ВРШАЧКА ЕПАРХИЈА (ФОНД)
Напомена :     Фонд је тренутно у поступку ревизије (сређивање и обрада) и након завршетка посла извршиће се коректне измене.

 

Scroll to Top