RS 002 F. 404 СИРОЧАДСКИ СТО БАЧКО – БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ

Назив:     СИРОЧАДСКИ СТО БАЧКО – БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 404
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     СОМБОР
Распон грађе:     1880-1949 (недостају 1881-1888. г., и 1890-1899.г. )
Датуми постојања творца:     1880-1949
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5, кутија: 50
Назив/Име ствараоца(лаца):     СИРОЧАДСКИ СТО БАЧКО-БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ
Историјат творца:     Фонд је настао стварањем докумената који су настали на основу Закона о туторству и кураторству, који је објављен у оба дома Угарскске скупштине, 07.јула 1877. године.
Закон се састоји из два дела:I Који се односи на туторство и кураторство и има 7 поглавља, и II Који се односи на рад старатељских органа и који има 10 поглавља.На основу наведеног Закона и његових одредаба формирани су сирочадски столови по жупанијама Угарске, па и Сирочадски сто Бачко – Бодрошке Жупаније у Сомбору.По наведеном Закону Сирочадски столови су били овлашћени да се баве старањем о штићеницима и његовој имовини, бригом о његовом здрављу, васпитању и стручном оспособљавању.

Историјат фонда/збирке:     Грађа фонда је преузета од Историјског архива у Сомбору. У Архиву Војводине је излучен безвредан регистратурски материјал. Фонд је сређен и урађен је Сумарни инвентар (1981).
Преузимање грађе:     Грађа је примљена од Историјског архива Сомбор у два маха и то 1968. и 1972, године, по записницима под бр. 05/1 – 1011, од 22.11.1968. године и 031.5/11 од 08.05.1974. године.
Оквир и садржај:     Грађа садржи податке о постављењу старатеља штићеницима, одређивању старатељске комисије, извештајима о стању имовине штићеника, издавању новца штићеника под интерес, лицитацијама у корист сирочадске благајне, злоупотребама старатеља, парницама са старатељима и наследницима, потраживањима тутора. Грађа садржи и бројчане податке (пописе) сирочади у Жупанији, годишње пописе имовине сирочади и укидању старатељства након пунолества штићеника.
Допуне:     Накнадног пријема грађе није било.
Систем сређивања:     Грађа је сређена по местима настајања (абецедним редом)хронолошким редом, а на крају фонда су архивирани персонална документација службеника и записници о преузимању грађе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     По одлуци Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања оригинала:     Архив Војводине.
Постојање и место чувања копија:     Копије не постоје.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 471 БАНАТСКИ СИРОЧАДСКИ СТО (ФОНД)

 

Scroll to Top