RS 002 F. 410 ПАРТИЗАН – САВЕЗ ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ ВОЈВОДИНЕ – ИЗВРШНИ ОДБОР

Назив:     ПАРТИЗАН – САВЕЗ ЗА ТЕЛЕСНО ВАСПИТАЊЕ ВОЈВОДИНЕ – ИЗВРШНИ ОДБОР
Сигнатура:     RS 002 F. 410
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1952-1962 (недостају 1953-1961. г.)
Датуми постојања творца:     1952- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,11, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Партизан Војводине – Савез за телесно васпитање
Преузимање грађе:     Савез организација за физичку културу Војводине, Нови Сад обавестио је 26. новембра 1965. године (бр. Савеза I 1838/1965) Историјски архив Војводине (Архив Војводине) да је извршио преглед архивске грађе Савеза и свих покрајинских спортских одбора и савеза, издвојио, класификовао сав регистратурски материјал и пописао га за предају Архиву Војводине. Међу пописаном архивском грађом за преузимање налазила се и грађа настала радом овог Савеза. Предпоставља се да је тада архивска грађа овог Савеза примљена у Архив Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда Ф.410 чине: правилник о оснивању; записници; одржавање редовних годишњих скупштина, препоруке у вези одржавања годишњих скупштина, избор делегата за скупштину; позиви на састанке и закључци са састанака; извештаји о раду, програми рада; предлози систематизације радних места; пропозиције и вежбе вишебоја; одржавање турнира република у вежбању на справама; организовање југословенских пионирских игара, пријаве академских састава пионира и пионирки; пријаве за мајске награде, правилник о награђивању; календари такмичења; одржавање саветовања; међународни гимнастички сусрети; одржавање светског шампионата у гимнастици у Прагу, одржавање турнира срезова; прегледи постигнутих резултата; усавршавање стручних кадрова; предлози за признања; изградња омладинских центара; одржавање радне акције на Сутјесци; течајеви за воднике – руководиоце логоровања; прослава Дана младости; одобрења дозвола судијама за међународна такмичења; препоруке о развоју дечије заштите у комуни; набавка стучне литературе, штампање и претплата за Билтен; набавка спортске опреме и реквизита; предлози прихода и расхода, буџети; персонална документа и др.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд Ф.410 је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Архивска грађа је устројена хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 228 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 507 ГИМНАСТИЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top