RS 002 F. 411 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 411
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1975-1990
Датуми постојања творца:     1974-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 21,70, књига: 22, кутија: 192
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница културе Војводине
Преузимање грађе:     Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 306, регистратурски материјал је примљен 15. априла 1992. године под бр.II 031.5 – 4/92.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда највећим делом чине предмети који се односе на финансирање редовне делатности установа и удружења из свих области културе, финансирање разних културних манифестација, као и појединачних захтева слободних уметника. Ови предмети садрже одлуке, уговоре, а често и извештаје ( о раду, одржаним манифестацијама, гостовањима итд.). Поред тога, у грађи се налази и евиденција аката, програми рада, као и годишњи извештаји о раду Самоуправне интересне заједнице културе Војводине, установа и других правних и физичких лица подносилаца захтева, затим нормативна акта, акти о регистрацији, персонална и финансијска документација.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је примљен 1992. године у несређеном стању.У Архиву је 1999. године извршено излучивање безвредних докумената и регистратурско сређивање.Приликом сређивања Ф. 523 Покрајински фонд културе – Нови Сад,2011. године, издвојено је 5 кутија архивске грађе која је припојена СИЗ – у културе Војводине.Пошто су у регистратури били формирани предмети који су у периоду 1975 – 1976 године били завођени у деловодник, исти су, тако и одлагани. Од 1977 – 1990 године сви предмети су се заводили у попис аката, тако да су одлагани у групе формиране према класификационим ознакама. Ове ознаке су биле различите за сваку годину. Приликом сређивања грађе у Архиву је доследно поштовано канцеларијско пословање творца.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања оригинала:      
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 523 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД КУЛТУРE (ФОНД)
RS 002 F. 354 ПОКРАЈИНСКА ЗАЈЕДНИЦА КУЛТУРЕ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top