RS 002 F. 425 САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ АМАТЕРСКИХ ПОЗОРИШНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 425
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1922-1991 (недостаје период 1950-1955. г.)
Датуми постојања творца:     1946- регистратура жива, с прекидом 1949-1955
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 7,63, књига: 14, кутија: 61
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез аматерских позоришних друштава Војводине
Историјат фонда/збирке:     Пензионисани руководилац Савеза аматерских позоришних друштава Војводине Стеван Јатић преузео је архивску грађу Савеза аматерских позоришних друштава Војводине за период од 1945. до 1970. године од Савеза и радио на њеном сређивању од 1969. до 1979. године. О томе је периодично подносио извештаје Савезу, да би и након сређивања грађа остала код њега ради писања публикације о аматерском позоришном животу у Војводини.
Преузимање грађе:     Архивску грађу Архив Војводине преузео је 01.04.1986. године од супруге Стеванa Јатића, а преко Савеза аматерских позоришних друштава Војводине (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-2/86 од 1.4.1986. године). Преузето је укупно 370 књига, односно 13 метара архивске грађе. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 225.
Приликом пријема архивске грађе Културно-просветне заједнице Војводине 2008. године примљена је и грађа Савеза аматерских позоришних друштава Војводине (Записник о примопредаји архивске грађе бр.II 031.5–11/2-08 од 4.11.2008. године) из периода 1970. до 1991. године, као и мањи део грађе из периода 1997. до 1999. године, у укупној дужини од 2,81 метара. У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 384.
Оквир и садржај:     Нормативна акта Савеза, записници, стенографске белешке и материјали са седница Савеза, записници са седница среских савеза, извештаји и планови рада Савеза, статистички прегледи рада и извештаји о раду аматерских позоришта и драмских секција, материјали у вези са организацијом течаја за руководиоце аматерских позоришта, саветовања, семинара, такмичења и фестивала аматерских позоришта и сусрета рецитатора, преписка у вези оснивања аматерских позоришта и среских савеза аматерских поѕоришта, набавке реквизита, одобрења репертоара, разни дописи у вези са организацијом манифестација, доделом разних награда у области културе и друго.
Допуне:     Према подацима из Извештаја архивисте за заштиту архивске грађе ван архива (бр.031.6-140/4-08, од 2.10.2009. године) у регистратури Заводу за културу Војводине, Нови Сад налази се 0,40 метара архивске грађе Савеза аматерских позоришних друштава за преузимање. Поменута грађа обухвата материјал настао у периоду 1990-1999. године и остављена је за оперативне потребе регистратуре.
Систем сређивања:     Преузета архивска грађа и регистратурски материјал била је сређена делом хронолошки, а делом по темама. Акта су лепљена на посебним листовима, који су били увезани у књиге.
Увидом у грађу утврђено је да су у регистратури вођени само обични деловодни протоколи (који су већим делом сачувани), али да је Јатић потпуно разбио регистратурску концепцију, сређујући грађу по тематским, хронолошким и географским одредницама, без излучивања безвредног регистратурског материјала, при том лепећи листове грађе један за други и коричећи грађу у књиге. Грађа је мањим делом сређена у оквиру преписке по годинама, а у оквиру година по бројевима деловодног протокола, док су од издвојене грађе и грађе без деловодних бројева формиране тематске групе.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 245 САВЕЗ КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 314 КУЛТУРНО – ПРОСВЕТНА ЗАЈЕДНИЦА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 307 ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 509 САВЕЗ ОРГАНИЗАЦИЈА И УСТАНОВА ЗА ШИРЕЊЕ КЊИГЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 528 САВЕЗ ДЕЧИЈИХ ПОЗОРИШТА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 529 САВЕЗ МУЗИЧКИХ ДРУШТАВА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Напомена :     Списак скраћеница у сумарном инвентару фонда Ф.425. Савез аматерских позоришних друштава Војводине, Нови Сад:
САПДВ – Савез аматерских позоришних друштава Војводине;
ФДАЈ – Фестивал драмских аматера Југославије;
БРАМС – Београдска ревија аматерских малих сцена;
ФЕДРАС – Фестивал драмских аматера села Србије;
КПЗ – Културно-просветна заједница.

 

Scroll to Top