RS 002 F. 424 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ПОЉОПРИВРЕДЕ И ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 424
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1973-1980
Датуми постојања творца:     1973-1980
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 2,30, књига: 7, кутија: 17
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница пољопривреде и прехрамбене индустрије Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од Пословне заједнице за индустријско биље “Индустријско биље” – Нови Сад 1985. године ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.VII 031.5 – 9/85 од 4. новембра 1985. године.)Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 224, примљено је 8 м архивске грађе, која је обухватала период од 1973 – 1980. године.
Оквир и садржај:     Списи садрже: евиденцију аката, податке о оснивању СИЗ – а пољопривреде и прехрамбене индустрије Војводине, о избору банке која ће водити средства заједнице, записнике са седница Скупштине заједнице, записнике са седница Управног одбора, самоуправне споразуме о удруживању и коришћењу средстава развојне политике, затим статистичке извештаје о личним дохоцима и основним средствима, финансијску документацију.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Грађа фонда је примљена у регистратурски сређеном стању.У Архиву је извршено одабирање архивске грађе и излучивање безвредног регистратурског материјала. Списи су сређени хронолошки, по деловодном протоколу, а мањи део архивске грађе је сређен по тематским групама.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top