RS 002 F. 427 УДРУЖЕЊЕ СТЕНОГРАФА И ДАКТИЛОГРАФА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     УДРУЖЕЊЕ СТЕНОГРАФА И ДАКТИЛОГРАФА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 427
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1959-1984
Датуми постојања творца:     1959-1985
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 6,45, књига: 122, кутија: 35
Назив/Име ствараоца(лаца):     Удружење стенографа и дактилографа Социјалистичке Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратуски материјал настали радом Удружења стенографа и дактилографа примљени су у Архив Војводине од творца фонда 10. октобра 1984. године у количини од 3 метра (Записник о примопредаји бр. VII 031.5-6/84) и заведени су у књигу улазног инвентара Архива под редним бројем 218. Током 1985. године преузето је и 12 метара грађе Школе при удружењу стенографа и дактилографа САП Војводине (Записник о примопредаји бр. VII 031.5 1/85) која је као посебна организациона комисија деловала у оквиру Удружења и примопредаја је заведена у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 217.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи књиге евиденције; дневнике рада Одељења за дактилографију (I-IX разред); дневнике рада Одељења за стенографију; матичне књиге дактилографа; податке о оснивању и организацији Удружења; записнике са седница Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора; податке о делатности Удружења на стручном усавршавању чланова; записнике са седница Наставничког већа; наставне планове и програме Школе Удружења за оспособљавање стручног кадра; записнике о полагању испита за звање дактилографа; персонална документа и финансијску документацију (завршне рачуне, платне спискове, М-4 обрасце).
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда је сређена регистратурски по принципу провенијенције, хронолошки, по годинама и бројевима деловодног протокола (1962-1984), а делом су формиране тематске групе (серије) тако што су записници о полагању испита за звање дактилографа сложени по азбучном реду презимена, док су од преостале грађе (нормативна акта, финансијска и персонална документација) формиране мање тематске групе (серије).
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Историјска белешка
Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 307 ЗАЈЕДНИЦА РАДНИЧКИХ И НАРОДНИХ УНИВЕРЗИТЕТА И СРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top