RS 002 F. 428 САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 428
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1974-1990
Датуми постојања творца:     1975-1990
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 5,80, књига: 19, кутија: 49
Назив/Име ствараоца(лаца):     Самоуправна интересна заједница физичке културе Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа је преузета од СОФК – е Војводине ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр. VII 031.5-9/90 од 5. децембра 1990. године ).
Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бројем 289, примљено је 10 м архивске грађе, која је обухватала период од 1974 – 1990. године.
Оквир и садржај:     Списи садрже: евиденцију аката, податке о оснивању СИЗ – а физичке културе Војводине, затим записнике са седница Скупштине СИЗ – а, записнике са седница Извршног одбора СИЗ-а,записнике са седница Управног одбора СИЗ – а, записнике са седница Скупштине савеза СИЗ – а преписку СИЗ – а са друштвено – политичким организацијама, другим самоуправним интересним заједницама, републичким, покрајинским и општинским органима у вези доделе кредита за изградњу објеката физичке културе и школовања стручних кадрова у физичкој култури, планове и програме рада, елаборате, уговоре СИЗ – а, податке о школовању кадрова.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена по систему провенијенције и принципу слободне провенијенције. Један део грађе је сређен хронолошки по бројевима деловодног протокола, док је други део грађе сређен по тематским групама и серијама докумената.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 512 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top