RS 002 F. 431 ПОКРАЈИНСКИ САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ

Назив:     ПОКРАЈИНСКИ САВЕТ ЗА КООРДИНАЦИЈУ НАУЧНИХ ДЕЛАТНОСТИ
Сигнатура:     RS 002 F. 431
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1965-1969
Датуми постојања творца:     1965-1969
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,6, књига: 2, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Покрајински савет за координацију научних делатности
Историјат фонда/збирке:      
Преузимање грађе:     Један део регистратурског материјала и архивске грађе је преузет 1980. године од Службе за опште и заједничке послове покрајинских органа ( Записник о примопредаји архивске грађе, Архив Војводине бр.VII 031.5-8/80 од 8. децембра 1980. године ). Према подацима из Књиге улазног инвентара Архива Војводине под бр. 190 преузето је 0,5 м регистратурског материјала. Мањи део овог фонда, који чини финансијска документација, у количини од 0,11 м преузет је од Покрајинског секретаријата за финансије – Одсека за финансијску оперативу и платни промет трезора, 2013. године ( Записник о примопредаји архивске грађе бр.II 031.5-5/2-13 од 25. марта 2013. године ).
Оквир и садржај:     Архивска грађа садржи: тезе, нацрте, предлоге закона о научним делатностима, сарадњу са савезним и републичким саветима и фондовима за научни рад и другим органима и организацијама из области научног рада; измене и допуне програма научних истраживања; организовање и спровођење конкурса за финансирање научних делатности; вођење опште евиденције научних установа у Покрајини; научног кадра; материјалних средстава и других елемената значајних за праћење развоја стања и развоја науке у Покрајини; седнице Савета фондова и њихових комисија; завршне рачуне Савета и Фондова; расподелу девизних средстава и др.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Највећи део архивске грађе чини преписка која је сређена хронолошки, по бројевима деловодног протокола, док мањи део грађе чине нормативна акта.Архивска грађа која је примљена 2013. године није припојена фонду.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 409 ПОКРАЈИНСКИ ФОНД ЗА НАУЧНИ РАД (ФОНД)
Напомена о објављивању:     Водич кроз архивске фондове, Архив Војводине IV, Нови Сад 1993.

 

Scroll to Top