RS 002 F. 430 РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА „НЕОПЛАНТА ФИЛМ”

Назив:     РАДНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ФИЛМОВА „НЕОПЛАНТА ФИЛМ”
Сигнатура:     RS 002 F. 430
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1966-1988
Датуми постојања творца:     1966-1986
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 8,27, књига: 11, кутија: 65
Назив/Име ствараоца(лаца):     Радна организација за производњу филмова „Неопланта филм”
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом „Неопланта филмa” је у Архиву Војводине примљен у два наврата. Први део, укупне количине од 35 дужних метара, преузет је 23. априла 1987. године у регистратурски сређеном стању од Радне организације за производњу филмова „Неопланта филм” − у стечају (Записник Архива Војводине о примопредаји архивске грађе број VII 031.5-1). Пријем је у Улазном инвентару Архива Војводине заведен под бројем 248.
Други део регистратурског материјала „Неопланта филмa” − документација у вези са продукцијом филмског пројекта „Велики транспорт” и сродна грађа − није могао да буде преузет кад и остатак, а због судског процеса који је покренут поводом финансијског краха „Неопланте”. Овај материјал, укупне количине од 17,80 дужних метара, коначно је преузет 13. јуна 2011. од имаоца, предузећа „Terra film” а.д. из Новог Сада (Записник Архива Војводине о примопредаји архивске грађе број II 031.5 – 3/2 – 11). У Улазном инвентару Архива Војводине овај пријем је заведен под бројем 398.
Оквир и садржај:     Евиденције аката; записници са седница Радне заједнице, Збора радних људи, Филмског савета и Конференције аутора и сарадника; конститутивна и нормативна акта; уговори о ангажману; извештаји са снимања филмова; извештаји о раду; извештаји са службених путовања; преписка са ознаком „Народна одбрана”; документација у вези са учешћем на филмским фестивалима; рецензије филмова; документација у вези са снимањем филмских пројеката „Насиље”, „Сеобе” и „Велики транспорт” и пратећи филмски материјал; документација Привременог пословодног органа; персонална документација; евиденције и досијеи спорних потраживања и обавеза; финансијска документација; друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Највећи део грађе фонда, преузете 1987. године у регистратурски сређеном стању, сређен је по годинама и бројевима деловодног протокола; од грађе без деловодних ознака формиране су тематске групе. Грађа примљена 2011. године је била махом без деловодних ознака, те је сређена по тематским гупама, односно серијама докумената. Уз сумарни инвентар са белешком о фонду су израђени следећи прилози: евиденција предмета у вези са снимањем филмског пројекта „Велики транспорт” у преписци по деловодном протоколу, сумарно-аналитички инвентар тематске групе Филмски пројекат „Велики транспорт” и попис документације у вези са радом Привременог пословодног органа „Неопланта филма”.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (латиница), енглески (латиница), италијански (латиница), српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 198 ИЗВРШНО ВЕЋЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Архив Југословенске кинотеке, ”Неопланта филм” (фонд у поступку сређивања)
Напомена :     Како се већина грађе „Неопланта филма” преузете 2011. године односи на продукцију филмског пројекта „Велики транспорт”, тако се у њему нашла и документација која се по члану 25 Закона о културним добрима сматра филмском грађом, односно пратећим филмским материјалом – сценарио, дијалог листа, титл листа, рекламне публикације, диспозиције, радна наређења, дневни извештаји и други документи („Закон о културним добрима”, Службени гласник Републике Србије, 71/94, члан 25). Ова грађа је у оквиру фонда 430 издвојена у засебну тематску групу (Ф.430. Тематске групе, Филмски пројекти, „Велики транспорт”, Пратећи филмски материјал). Остали пратећи филмски материјали и филмска грађа „Неопланта филма” се налазе у Архиву Југословенске кинотеке у Београду.

 

Scroll to Top