RS 002 F. 452 ХОРГОШ – МАРТОНОШКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА

Назив:     ХОРГОШ – МАРТОНОШКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ И ОДВОЂЕЊЕ УНУТРАШЊИХ ВОДА
Сигнатура:     RS 002 F. 452
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ХОРГОШ
Распон грађе:     1896-1909
Датуми постојања творца:     -1921 нема података када је почела с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,02, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Хоргош – мартоношка задруга за заштиту од поплаве и одвођење унутрашњих вода
Историјат фонда/збирке:     Aрхивску грађу насталу радом Хоргош – мартоношке задруге за заштиту од поплаве и одвођење унутрашњих вода преузео је Пољопривредни архив од Реjонског погона Хидросистема Дунав-Тиса-Дунав у Сенти, новембра 1967. године (примопредајни записник Пољопривредног архива бр. 03-94/1967).
Преузимање грађе:     Припајањем Пољопривредног архива Архиву Војводине у Сремским Карловцима (1968. год.), фонд је пренет у Архив Војводине. Овај пријем заведен је под бројем 66 i 77 у Улазном инвентару Архива Војводине.
Оквир и садржај:     Списи о отплати зајма од 130000 форинти, који је ова Задруга подигла код Мађарског земаљског завода из Будимпеште.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа је сређена хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 17 БАЧКО – ПОТИСКА ЗАДРУГА ЗА ОДБРАНУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 359 СЕНЋАНСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.531. Сенћанска водна управа
Историјски архив Сента, Ф.533. Сенћанска водна заједница
Историјски архив Сента, Ф.521. Бачко-банатска водна заједница, Стари Бечеј
Историјски архив Сента, Ф.530. Бачко-потиска задруга за заштиту од поплаве, Сента

 

Scroll to Top