RS 002 F. 451 ЗАДРУЖНИ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ЗАДРУЖНИ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 451
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1937-1962
Датуми постојања творца:     1951-1962
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,39, књига: 29, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Задружни архив Војводине
Преузимање грађе:     Грађу фонда 451. преузео је Пољопривредни архив 4. маја 1963. године од ствараoца фонда. Грађа је обухватала период од 1951. до 1962. године и укупно је преузето 28 фасцикли. У Књизи улазног инвентара АВ овај фонд је заведен под бројем 39. После припајања Пољопривредног архива Архиву Војводине 1968. године, грађа овог фонда примљена је у Архив Војводине.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 451. чине: оснивачки списи, нормативна акта, записници Управног одбора, Извршног одбора, записници са састанака колектива, записници Стручног актива, сарадња са другим установама, планови рада Архива и Пољопривредног музеја Војводине, извештаји о раду, са конференција и саветовања, регистар документационог материјала које је Архив преузео од појединих установа и привредних организација, документација у вези са прегледом и стањем архива у задругама, извештаји са службених путовања, преписка са среским задружним савезима, преписка са Чехословачком академијом за пољопривреду, преписка у вези са примопредајом архивске грађе, преписка о проблему смештаја Архива, Пољопривредни музеј Војводине (1959 – 1962) – иницијатива за оснивање Музеја, оснивање, записник о организацији Музеја, систематизација радних места, значај Пољопривредног музеја, издвајање Музеја, записник са састанка са председником Савета за културу о статусу Пољопривредног музеја, рад Управног одбора, план рада, извештај о раду, записници са седница стручних одељења, записници стручног већа, статистички подаци о Музеју, проблеми смештаја Музеја, подаци о радницима који су се бавили научном делатношћу, планови објеката у Сремској Каменици које би требало да добије Музеј, извештаји о финансијском пословању, буџети, подаци о Архиву, статистички подаци, подаци о радницима, архивска грађа која је изван Архива, библиотека Архива, издавачка делатност – рад Редакције часописа “Задружни архив”, Недеља архива, изложба “Пољопривреда и земљорадничко задругарство Војводине у прошлости и данас”, подаци из биографије Триве Кртоношића, персонална документа, решења из радног односа, платни спискови, Југословенско – бугарски задружни институт и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда 451. сређена је једним делом по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола. Други део сређен је по принципу слободно провенијенције, тематски, а унутар тога хронолошки. Тематске групе чине: оснивачки списи, нормативна акта, записници Управног одбора, записници Извршног одбора, записници са састанака колектива, записници у вези са сарадњом са другим установама, планови рада Архива и Пољопривредног музеја Војводине, извештаји о раду, извештаји са конференција и саветовања, регистар документационог материјала који је Архив преузео од појединих установа и привредних организација, документација у вези са прегледом и стањем архива у задругама, Пољопривредни музеј Војводине, издавачка делатност, Недеља архива, изложба “Пољопривреда и земљорадничко задругарство Војвдодине у прошлости и данас”, подаци из биографије Триве Кртоношића, персонална документа, решења из радног односа, платни спискови, Југословенско – бугарски задружни институт и друго.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 285 ПОЉОПРИВРЕДНИ АРХИВ (ФОНД)
RS 002 F. 326 ДРУШТВО АРХИВСКИХ РАДНИКА ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 121 АРХИВ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top