RS 002 F. 454 ВОДНА ЗАДРУГА У ДАРДИ

Назив:     ВОДНА ЗАДРУГА У ДАРДИ
Сигнатура:     RS 002 F. 454
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ДАРДА
Распон грађе:     1927-1937
Датуми постојања творца:     напомена: нема података када је почела и престала с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,12, кутија: 1
Назив/Име ствараоца(лаца):     Водна задруга у Дарди
Преузимање грађе:     Претпоставља се да је грађа овог фонда примљена од Историјског архива Сомбор (према примопредајном записнику бр. 031.5-12/1974, од 9.5.1974. год.). Овај пријем заведен је под бројем 165 у Улазном инвентару Архива Војводине. У примљеној грађи налазила се архивска грађа настала радом више водних задруга са територије Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Сомбор, из које је издвојена 1 кутија архивске грађе од које је образован овај фонд.
Оквир и садржај:     Техничка документација која обухвата пројекат повишења и појачања задружног насипа, пројекат појаћања Александровог насипа на подручју државног добра Беље, пројекат преправке уставе Баканка, затим пројекте чишћења канала Дравице и пограничног дела канала Баканка, као и пројекат повишења обала главног канала Барбара, пројекат изградње армиране бетонске плоче на устави Баканке и пројекат локализационог насипа Барањско Петрово село-Баканка.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Фонд чини само техничка документација, која је сређена хронолошки.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)

 

Scroll to Top