RS 002 F. 455 МАРГИТСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ

Назив:     МАРГИТСКА ВОДНА ЗАДРУГА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 455
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     МАРГИТА
Распон грађе:     1927-1937
Датуми постојања творца:     1927-1939
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,03, књига: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Маргитска водна задруга за одводњавање
Преузимање грађе:     Архив Војводине преузео је од Водопривредног предузећа Хидросистем Дунав – Тиса – Дунав, Рејонски погон ДТД Вршац, према примопредајном записнику бр. 602-10/1971 од 22.3.1971.године, архивску грађу и регистратурски материјал у укупној дужини од 200м. У улазном инвентару Архива Војводине овај пријем заведен је под бројем 81. Из примљене грађе издвојена је грађа овог фонда.
Оквир и садржај:     Деловодни протокол, књига записника са скупштинских и одборских седница.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 40 ТАМИШКО – БЕГЕЈСКА ВОДНА ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 225 ВРШАЧКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
RS 002 F. 374 ЗБИРКА ИНЖИЊЕРА ВЛАДАНА КОЛАРОВА (ЗБИРКА)

 

Scroll to Top