RS 002 F. 460 СУД УДРУЖЕНОГ РАДА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     СУД УДРУЖЕНОГ РАДА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 460
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1976-1991
Датуми постојања творца:     1976-1991
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 22,31, књига: 53, кутија: 177
Назив/Име ствараоца(лаца):     Суд удруженог рада Војводине
Преузимање грађе:     Архивска грађа и регистратурски материјал настали радом Суда удруженог рада Војводине за период 1976-1991. године примљени су у Архив Војводине од творца фонда 16. јула 1992. године (Записник о примопредаји бр. II 031.5-13/92) у количини од 80 дужних метара и заведени су у књигу улазног инвентара Архива Војводине под редним бројем 312.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи записнике са седница; извештаје о раду; одлуке у првом и последњем степену о споровима и законитости аката скупштина општина и Скупштине САП Војводине у вези са изрицањем привремених мера самоуправним организацијама због нарушавања самоуправних односа, повреде или неизвршавања законом утврђених обавеза; другостепене одлуке о жалбама против одлука основних и посебних судова удруженог рада; предмете о решавању сукоба надлежности између основних и посебних судова удруженог рада; статистичке податке; записнике и реферате са саветовања; персонална досијеа радника и друго.
Допуне:     Допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски по принципу провенијенције. Грађа је сређена према ознакама “СЖ”, “ДЖ”, “ЕЖ”, у оквиру сваке ознаке по годинама, а унутар године према бројевима деловодног протокола. Приликом ревизије фонда пронађено је 28 неевидентираних књига које припадају фонду које су идентификоване, обрађене и класификоване у складу са горе наведеним принципима.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 197 СКУПШТИНА СОЦИЈАЛИСТИЧКЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)

 

Scroll to Top