RS 002 F. 459 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈУ

Назив:     СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈУ
Сигнатура:     RS 002 F. 459
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1969-1971
Датуми постојања творца:     1969-1971
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,62, књига: 1, кутија: 5
Назив/Име ствараоца(лаца):     Секретаријат за законодавство и организацију
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал и архивска грађа овог фонда примљена је у Архив у неколико наврата: 1980. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. 031.5-4/80 од 17. септембра 1980. године) од Службе за опште и заједничке послове (Писарница Покрајинских органа управе). У Књизи улазног инвентара овај део је заведен под бројем 186; 1986. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. VII 031.5-13 од 9. децембра 1986. године), 0,5 m од Службе за оппте и заједничке послове покрајинских органа – Писарница. У Књизи улазног инвентара број 236; 2013. године (Записник о примопредаји архивске грађе бр. II 031.5-26/2-13 од 27. марта 2013. године) од Покрајинског секретаријата за финансије, Одсек за финансијску оперативу и платни промет трезора, у дужини од 1,81 m.
Оквир и садржај:     Нацрти и предлози закона и других прописа које доноси Скупштина и Покрајинско Извршно веће, стручна мишљења о нацртима и предлозима закона, стручна помоћ посланицима у области законодавног рада, праћење законитости општинских прописа из области организације власти и изборног система, послови око питања организације власти, територијална организација општина, положај народности и остваривање њихових права, организација и рад општинских органа управе, самоуправљање у органима управе, финансирање органа управе и друго.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда 459. сређена је по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 295 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОПШТУ УПРАВУ И БУЏЕТ (ФОНД)

 

Scroll to Top