RS 002 F. 464 САВЕЗ УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА ВОЈВОДИНЕ

Назив:     САВЕЗ УДРУЖЕЊА ДИСТРОФИЧАРА ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 464
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1973-1985
Датуми постојања творца:     1973- регистратура жива
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,90, кутија: 7
Назив/Име ствараоца(лаца):     Савез дистофичара Војводине
Преузимање грађе:     Регистратурски материјал настао радом Савеза, примљен је од ствараоца у Архив Војводине 26.01.1989. број записника о примопредаји VII 031.5-1, за период 1973-1985. године,у књизи улазног инвентара грађа овог фонда заведена је под бројем 257, преузето је 2,5 метра списа у делимично сређеном стању.
Оквир и садржај:     Записници са седница Скупштине, Председништва, Извршног одбора, Надзорног одбора, Секретаријата, програми и планови рада, финансијски планови.
Допуне:     Очекују се допуне.
Систем сређивања:     Део фонда је сређен по систему провенијенције а део по систему слободне провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлука Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.

 

Scroll to Top