RS 002 F. 465 ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА МАШИНИСТЕ И ЛОЖАЧЕ ПАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

Назив:     ИСПИТНА КОМИСИЈА ЗА МАШИНИСТЕ И ЛОЖАЧЕ ПАРНИХ ПОСТРОЈЕЊА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 465
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ САД
Распон грађе:     1946-1961
Датуми постојања творца:     напомена: нема података када је почела и престала с радом
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,95, кутија: 18
Назив/Име ствараоца(лаца):     Испитна комисија за машинисте и ложаче парних постројења Аутономне Покрајине Војводине
Преузимање грађе:     Грађа фонда 465. преузета је од Покрајинског секретаријата за организацију и општу управу – Нови Сад 16.04.1968 године, Записник о примопредаји архивске грађе број 03-653/1968.
Оквир и садржај:     Архивску грађу фонда 465. чине предмети и записници Испитне комисије о положеним испитима за ложаче парних постројења.
Допуне:     Не очекују се допуне.
Систем сређивања:     Архивска грађа фонда 465. сређена је по принципу провенијенције, хронолошки по годинама и бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), српски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 330 ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНДУСТРИЈУ, ТРГОВИНУ И САОБРАЋАЈ (ФОНД)

 

Scroll to Top