RS 002 F. 47 БОЧАР – ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА

Назив:     БОЧАР – ИЂОШКА ВОДНА ЗАДРУГА
Сигнатура:     RS 002 F. 47
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ВЕЛИКА КИКИНДА (КИКИНДА)
Распон грађе:     1922-1945
Датуми постојања творца:     1886-1945
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 0,18, кутија: 2
Назив/Име ствараоца(лаца):     Бочар – Иђошка водна задруга
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав из Кикинде предао је Архиву Војводине (Записник о примопредаји б.б/1968 од 14.03.1968 ), архивску грађу насталу радом Горњобанатске водне задруге . Разграничењем на фондове, издвојена је архивска грађа настала радом Бочар – Иђошке водне задруге. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе настале радом ове водне задруге заведен је под редним бројем 75. Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи податке о административном и финансијском пословању задруге. У грађи се налазе и изводи из законских прописа којима је регулисан рад водних задруга.
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961 године, а грађа је систематизована на две тематске групе (Ф и Г). Групу ” Ф ” чине организациона питања, а групу ” г ” економско финансијска питања. У оквиру група архивска грађа је устројена хронолошки, а у оквиру године по бројевима деловодног протокола.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I I, Нови Сад, 1991.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 169 ГЛАВНИ НАРОДНООСЛОБОДИЛАЧКИ ОДБОР ВОЈВОДИНЕ (ФОНД)
RS 002 F. 364 ГОРЊОБАНАТСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Кикинда, Водопривредно предузеће „ Горњи Банат ”

 

Scroll to Top