RS 002 F. 46 ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ

Назив:     ТУРСКОБЕЧЕЈСКА „ ВЕЛИКИ РИТ ” ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ
Сигнатура:     RS 002 F. 46
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     НОВИ БЕЧЕЈ
Распон грађе:     1892-1902
Датуми постојања творца:     1886-1902
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 1,01, књига: 8, кутија: 10
Назив/Име ствараоца(лаца):     Турскобечејска „ Велики рит ” задруга за заштиту од поплаве
Преузимање грађе:     Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Бечеју је предао Пољопривредном архиву 9. новембра 1967. године (Записник о примопредаји Ф.285 03-94/1967), архивску грађу насталу радом Туркобечејске „ Велики рит ” задруге за заштиту од поплаве – Нови Бечеј. У књизи улазног инвентара Архива Војводине пријем архивске грађе настале радом ове водне задруге је заведен под редним бројевима 68 и 79 (напомена: Пољопривредни архив се фузионисао са Архивом Војводине 1968. године). Реонски погон Хидросистема Дунав – Тиса – Дунав у Зрењанину је предао део архивске грађе ове водне задруге Архиву Војводине 1968. године.(Записник о примопредаји 04-266/1968). Архивска грађа је примљена у несређеном стању.
Оквир и садржај:     Архивска грађа фонда садржи већим делом податке о раду органа управљања задруге и финансијском пословању, док део грађе пружа податке о хидротехничким објектима на територији задруге и њиховој изградњи, одбрани од поплава и експлоатацији објеката.(закуп сенокоса, врбака и др.)
Допуне:     Према тренутним подацима допуне се не очекују.
Систем сређивања:     Фонд је сређен према „ Упутству о сређивању водних задруга ” из 1961. године и подељен на 6 тематских група (Б-Г). Архивска грађа формираних група устојена је хронолошки по годинама. У фонду су формитане следеће тематске групе: б) велике воде и одбрана од поплава; ц) пројекти; д) изградња хидротехничких објеката; е) експлоатација хидротехничких објеката; ф) организационо управни списи; г) финансијска документација.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредбе Закона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива.
Језик и писмо архивске грађе:     мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Историјска белешка
Архивски фондови и збирке у архивима и архивским одељењима у СФРЈ, САП Војводина, Сремски Карловци, 1977. 29-80.
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине I, Сремски Карловци, 1977.
Водич кроз архивске фондове Архива Војводине, Нови Сад, 1999.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 70 БАЧКОГРАДИШТАНСКА ЗАДРУГА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОПЛАВЕ (ФОНД)
RS 002 F. 365 СТАРОБЕЧЕЈСКА ВОДНА ЗАЈЕДНИЦА (ФОНД)
RS 002 F. 103 САВЕЗ ВОДНИХ ЗАДРУГА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Сента, Ф.521 Бачко – банатска водна заједница ( 1874 – 1944)

 

Scroll to Top