RS 002 F. 471 БАНАТСКИ СИРОЧАДСКИ СТО

Назив:     БАНАТСКИ СИРОЧАДСКИ СТО
Сигнатура:     RS 002 F. 471
Ниво описа:     ФОНД
Седиште:     ЗРЕЊАНИН
Распон грађе:     1849-1947
Датуми постојања творца:     1849-1947
Обим и носач записа јединице описа:     метара: 89, књига: 246, кутија: 640
Назив/Име ствараоца(лаца):     Банатски сирочадски сто
Историјат творца:     Законом о туторству и кураторству објављеним у оба дома Угарске скупштине 7. јула 1877. године, регулисано је туторство и кураторство. Први део овог Закона односи се на регулисање установа које се баве туторством и кураторством уопште, тј. заштитом малолетних лица и пунолетних лица лишених пословне способности, као и старање о њиховој имовини. Други део поменутог Закона утврђује права и обавезе тутора и куратора, права и обавезе старатељских органа и обухвата организацију, устројство и рад Сирочадског стола као институције.
На основу овог Закона и у складу са његовим одредбама формирани су сирочадски столови по жупанијама Угарске, па је тако основан и Сирочадски сто Торонталске жупаније са седиштем у Петровграду. После укидања Жупаније, његова територијална надлежност обухватила је цео југословенски део Баната. Банатски сирочадски сто престао је са радом 1948. године.
Историјат фонда/збирке:     Према предмету Главног извршног одбора Народне скупштине АП Војводине, број 12.302 од 22. августа 1947. године, у Војвођанској архиви заведеног под бројем 105/1947 25. августа 1947. године, стављена је под заштиту Државе архива Сирочадског стола у Зрењанину и именован је повереник за ту архиву.
Грађа фонда примљена је у Архив Војводине од Историјског архива Зрењанин у два наврата. Први пут је преузето, према Записнику о примопредаји из 1989. године, 246 књига и 410 свежњева, након чега је грађа хронолошки разврстана, затим одложена у 621 архивску кутију и привремено пописана. У регистру фондова и збирки Архива Војводине грађа је заведена под бројем Ф.471 Сирочадски сто – Зрењанин. Други пут, примљен је од Историјског архива Зрењанин 2,40 метара дужне архивске грађе дела фонда Ф. 471 Банатски сирочадски сто 1860-1899.
Фонд је сређен по принципу провинијенције, регистратурски и има 89 дужних метара, 246 књига, 640 кутија. Израђен је сумарни инвентар 1993. године. Грађа фонда је на српском, мађарском и немачком и списи и књиге су већим делом сачувани.
Преузимање грађе:     Грађа фонда примљена је у Архив Војводине од Историјског архива Зрењанин у два пута. Први пут, према Записнику о примопредаји од 9. 11. 1989. године, бр. 39/1-89, преузето је 246 књига и 410 свежњева, док је други пут према Приморедајном записнику од 19. 7. 1996. године, бр. II 031.3/1-96 примљено 2,40 метара дужне архивске грађе дела фонда Ф. 471 Банатски сирочадски сто 1860-1899.
Оквир и садржај:     Садржај грађе фонда односи се на: постављање старатеља, одређивање старатељске комисије, издавање новца под интерес, извештаје старатеља о стању имовине штићеника, злоупотребама старатеља, пописе сирочади у Жупанији, лицитације у корист сирочадске благајне, судске спорове старатеља и наследника, потраживања тутора и куратора, престанак старатељства стицањем пунолетства, годишње пописе имовине сирочади, стручно оспособљавање сирочади, заступање пред судом.
Допуне:     Не очекују се накнадне допуне.
Систем сређивања:     Фонд је сређен регистратурски, по принципу провенијенције.
Услови доступности:     Слободан приступ уз поштовање одредаба Зкона о културним добрима РС, 1994.
Услови објављивања или умножавања:     Одлуком Архива
Језик и писмо архивске грађе:     српски (ћирилица), немачки (латиница), мађарски (латиница)
Физичке особине и технички захтеви:     Архивска грађа је на папиру и списи и књиге су већим делом сачувани.
Информативна средства:     Сумарни инвентар
Водич кроз архивске фондове. Архив Војводине IV, Нови Сад, 1993.
Постојање и место чувања оригинала:     Оригинали се чувају у Архиву Војводине, Ф.471.
Постојање и место чувања копија:     Нема копија.
Сродне јединице описа:     RS 002 F. 404 СИРОЧАДСКИ СТО БАЧКО – БОДРОШКЕ ЖУПАНИЈЕ (ФОНД)
RS 002 F. 11 ТОРОНТАЛСКА ЖУПАНИЈА (ФОНД)
Сродне јединице описа ван архива:     Историјски архив Зрењанин, Градски сирочадски сто Петровград – Зрењанин (1881-1946)
Историјски архив Бела Црква, Сирочадски сто Вршац (1866-1918)
Историјски архив Бела Црква, Сирочадски сто Вршац (1941-1945)
Историјски архив Бела Црква, Сирочадски сто Вршац (1919-1940)
Историјски архив Суботица, Сирочадски сто града Суботице (1874-1947)
Историјски архив Сомбор, Сирочадски сто (1913-1947)

 

Scroll to Top